Gluu gør det lettere at trække i samme retning.

Gør enhver proces, eller opgave, lettere at forstå, udføre og forbedre.


Få en fælles måde at arbejde på

Det er svært at få alle til at trække i samme retning. Gluus online process platform gør det lettere ved at gøre jeres ledelsessystem fælles, lettere at samarbejde om, mere visuelt og lettere at ændre når I lærer.

Online procestegner

Alle kan tegne processer. Overlad ejerskabet til dem, som arbejder med hver proces.

Socialt Intranet

Del viden i kontekst af jeres processer.

Opgaver og tjeklister

Ét klik og opgaven er markeret som gjort.

Automatisk historik

Ændringer og gennemførte opgaver logges automatisk.

Fælles rollebeskrivelser

Forbind jeres processer, roller og medarbejdere dynamisk.

Visuelle arbejdsbeskrivelser

Tilføj video, billeder, filer og tekst direkte i siden.

Ét sted der samler det hele

Forbind processer der siger “hvad der skal gøres” med arbejdsinstruktioner til “hvordan det gøres”. Koblet med roller og de kollegaer, der skal udføre arbejdet, så bliver ledelsesystemet lettere til virkelighed.

proceshierarki-med-gluu

Lavet til samarbejde

Involvér de kollegaer der arbejder med processen og oplev hvordan, at I skaber en tættere sammenhæng mellem intentioner og virkelighed.

ansvar for aktivitet med gluu

Gør administrationen lettere

Ret, log og informér med ét klik. Gluu hjælper til at reducere arbejdet med dokumenter og email.

enkle arbejdsinstruktioner med gluu

Brug Gluu til jeres forretningsinitiativ

Lean og løbende forbedringer

Indbygget 6-trins metode baseret på Lean princippers.

Ledelsessystemer

Overhold ISO 9001, 13485, 14001, 18001, 22000 og 27000 krav med mindre papirarbejde.

Compliance & auditering

Log alle ændringer og afsluttede opgaver for let opfølgning og rapportering.

Den lærende organisation

Gør det let at dele ideer og problemer i kontekst af processen der arbejdes med.

Risikostyring

Synliggør risici med en fælles formattering på tværs og gør det lettere at understøtte “risk based thinking.”

ISO 9001, 13485, 14001, 18001 og 27001 certificeringer

Gør det lettere at forberede en certificering ved at involvere flere.

ERP Implementering

Involvér medarbejderne i at kortlægge processer før de implementeres i systemer.

Aktivitetsbaseret økonomistyring

Forbered ABC analyse ved at kortlægge aktiviteterne.

Bruges af mange virksomheder over hele verden

Gluu vælges af direktører, driftsdirektører, økonomidirektører og procesansvarlige der ønsker at skabe en fælles måde at arbejde på.

"Gluu er stærkt til at involvere topledelsen i kvalitetsarbejdet."
Jim R. Winther Kvalitetschef, Nupo
"Vi har overført vores procesdokumentation fra SharePoint, Word og Visio til Gluu. Gluu er meget lettere at arbejde med og langt mere visuel. Alle er involveret. Jeg vil stærk anbefale denne procesplatform - også til mindre virksomheder som TimeLog."
Sascha Skydsgaard COO hos TimeLog A/S
"Gluu er meget let at bruge. Chefer i alle funktioner tegner processer med deres teams. Gluu hjælper os med værdistrømsanalyse og at fjerne spild. En god platform med god support."
Marianne Mølgaard Christensen Process & Optimization Specialist at Bisnode
Prøv med det samme!
Start 14 dages gratis prøve