Hold styr på arbejdet på tværs
af funktioner, roller og systemer

Stop ‘micro-management’ af de faste opgaver.
Gluu gør jeres processer lettere at forstå, udføre og forbedre. Registreringer og ‘compliance’ bliver en naturlig del af arbejdet.

Vi har selv været der.
Uden gode rutiner spildes alles tid.

Lad Gluu hjælpe jer med at få styr på processerne og kun løse problemerne én gang. Vi har hjulpet mange firmaer som jeres med at omforme ad-hoc arbejde til strømlinede forretningsprocesser.

Lad os hjælpe jer med at blive bedre organiseret og løse problemer kun én gang

Virksomheder fra mange brancher drives bedre med Gluu

Dette værktøj og metode har dokumenterede resultater fra mange funktioner og brancher.

4,5 stjerner Bedømmelse på G2 Crowd

4,5 stjerner Bedømmelse på Capterra

Jeres plan for at løse problemet

Mennesker vælger den letteste vej

“Det er menneskelig natur at vælge den letteste vej.”

Jeres plan for at løse problemet

Gør det lettere at arbejde på den rigtige måde, end den forkerte.

Når man har travlt og er presset, så vælger man den letteste vej. Gluu hjælper jer med at sikre, at jeres forretningsproces er netop dén vej. Vi sætter personen med opgaven i centrum og omdanner jeres proces til en enkel, visuel guide.

medarbejder, der arbejder

[EMPLOYEE]

Hvad skal der gøres?
Hvem? Hvordan? Hvornår?

chef arbejder

[BOSS]

Er det gjort? Hvad skete der?
Hvordan forbedrer vi os?

Omtalt i medier som…


Borsen

“Fitness World ‘Gluugler’
sig til vækst.”


Berlingsk

“Danske virksomheder
forsømmer forretningsprocesserne.”


SCM & Logistik

“Ny vej til stærke processer.”

Én platform til at løse hele jeres problem

Hvis én arbejdsgang er vanskelig at dokumentere og styre, hvad så med 10, 100 eller 1.000?
Og hvordan holder den rette medarbejder det hele løbende opdateret efterhånden, som I forbedrer jer? Det er hér I har brug for et værktøj med et 360° perspektiv:

Én platform til alle dele af jeres problem
Gluu får styr på arbejdet - på tværs af mennesker og systemer

Gluu får styr på arbejdet – på tværs af mennesker og systemer – så hver sag udføres ud fra den bedste viden, I har til rådighed

Jeres CRM-system siger ikke noget om hvordan I sælger. Jeres ERP-system siger ikke noget om hvordan, at nye kunder oprettes. Gluu gør arbejdsgangen synlig på tværs af alle de funktioner, roller og systemer, der benyttes i arbejdet.

Planen er helt kort, at I kortlægger hver kritisk proces, viser hvordan hver aktivitet udføres, gør dem let at finde og bruge (uanset hvor man arbejder), og høster feedback og input til at optimere, når processen bruges i praksis. 

Lad os begynde! 

HVILKET PROBLEM ER MEST PRESSERENDE?

Er det f.eks. onboarding af nye kunder? Medarbejdere? Modtagelse af leverancer? Eller at følge salgsprocessen?
 Det er underordnet. Vi kan starte med enhver fast aktivitet. Det handler om hvad, der er mest kritisk hos jer lige nu.
Lad os hjælpe jer på vej.
I kan starte på tre måder:

Gør det selv

Start en 14-dages Gluu-prøvekonto og brug vores interaktive guide til at kortlægge den mest kritiske proces.

Grundigt evalueringsforløb

Et 2-12 ugers online forløb via Teams, hvor vi træner jeres team i vores værktøj og metode. Få en indledende konsultation.

Brug jeres foretrukne konsulent

Vi certificerer gerne erfarne ledelseskonsulenter i brug af Gluu. Lad os træne jeres foretrukne leverandør til at hjælpe jer.

Hvad kunderne siger

 

Marianne Mølgaard the Process & Optimization Specialist, Bisnode

Gluu er meget let at bruge. Chefer i alle funktioner tegner selv processer med deres teams. Gluu hjælper os med værdistrømsanalyse og at fjerne spild."
Se case

Marianne M. Christensen Process & Optimization Specialist, Bisnode

Claus Schmidt the Managing Director, Ennova A/S

Vores proces-setup er gået fra at være en papirtiger til at være levende."
Se case

Claus Schmidt-Laugesen Adm. Direktør, Ennova A/S

Louise Hellmund

Vi har stadig mange IT systemer, men Gluu er dér hvor arbejdet oftest starter."
Se case

Louise Hellmund Kvalitetschef, Berry Superfos A/S

Gør som dem og brug mindre tid på brandslukning

Færre fejl og omarbejde

Få lavere kvalitetsomkostninger (cost of Non quality).

Lettere fjernarbejde

Gør de faste processer synlige online.

Spar tid

90% tidsbesparelse fra færre møder, mindre delegering og lettere opfølgning

Inddrag medarbejderne

Mange går fra 10% til 90% involvering.

Bedre onboarding

Lev op til jeres onboarding ambitioner hver gang.

Mindre stress

Det er bevist, at rolleklarhed reducerer stress.

”Vi kan ikke løse vores problemer med den samme

tankegang, som vi brugte, da vi skabte dem.”

– Albert Einstein

Jo hurtigere du handler, jo hurtigere holder I op med at spilde tid på unødig brandslukning. Det er tid til at prøve en ny tilgang: Book et møde for at se, hvordan vi kan hjælpe.

Stadig ikke overbevist? Følg os for at få regelmæssige tip, tricks, ideer og cases. 

Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte, da vi skabte dem
Share
Tweet
Share