Gluu | Få succes med processerne - fra kortlægning til forbedringer

Få succes med
processerne

Gør enhver arbejdsgang
lettere at forstå, udføre
og forbedre.

 

Book en demo   
30-min. tilpasset demo
og svar på alle spørgsmål.

 

Tre produkter i én integreret platform

Understand

Gør det let at forstå hvad der skal gøres, hvorfor det er vigtigt, hvilken rolle der er ansvarlig og hvordan, det skal gøres.

Execute

Sørg for at gentagne opgaver og registreringer udføres, overvåges og arkiveres i tide.

Improve

Fang problemer og ideer, når arbejdet sker. Lav forbedringer og informér rette personer i ét, sammenhængende flow.

 

UNDERSTAND

En enklere vej til en fælles måde at arbejde på

Gluu er en integreret platform til alle jeres processer, roller og arbejdsinstruktioner.

Se mere

EXECUTE

Gør gentagne opgaver lettere at udføre

Gluu hjælper til at sikre, at det rette roller udfører de rette opgaver – og udfører de rette formularer – i tide. Alt logges, overvåges og rapporteres automatisk.

Se mere

IMPROVE

Inddrag folk i forreste linje

Gør det let at dele problemer, spørgsmål og ideer i rette sammenhæng. Sæt mærkater på gode bidrag, så I let kan følge op.

Se mere

 

Gluu bruges til…

 

Lean og løbende forbedringer

Indbygget 6-trins metode baseret på Lean princippers.

GDPR og persondata

Få overblik over GDPR processer og persondata per aktivitet.

Risikostyring

Synliggør risici med en fælles formattering på tværs og gør det lettere at understøtte “risk based thinking.”

 

Ledelsessystemer

Overhold ISO og compliance krav med mindre papirarbejde.

Den lærende organisation

Gør det let at dele ideer og problemer i kontekst af processen der arbejdes med.

ISO 9001, 13485, 14001, 18001 og 27001 certificeringer

Gør det lettere at forberede en certificering ved at involvere flere.

 

ERP Implementering

Involvér medarbejderne i at kortlægge processer før de implementeres i systemer.

Aktivitetsbaseret økonomistyring

Forbered ABC analyse ved at kortlægge aktiviteterne.

 

 

Et udsnit af vores kunder…

Bisnode
Time Log
RPC SUPERFOS
FITNESS World
ENNOVA
INFOMEDIA

 

Omtalt i medier som…

Borsen

“Fitness World ‘Gluugler’
sig til vækst.”

 

Berlingsk

“Danske virksomheder
forsømmer forretningsprocesserne.”

SCM & Logistik

“Ny vej til stærke processer.”

Gluu er meget let at bruge. Chefer i alle funktioner tegner processer med deres teams. Gluu hjælper os med værdistrømsanalyse og at fjerne spild. En god platform med god support." Se interviewet

Marianne Mølgaard Christensen
Process & Optimization Specialist at Bisnode

Vi har overført vores procesdokumentation fra SharePoint, Word og Visio til Gluu. Gluu er meget lettere at arbejde med og langt mere visuel. Alle er involveret. Jeg vil stærk anbefale denne procesplatform - også til mindre virksomheder som TimeLog."

Sascha Skydsgaard
COO for TimeLog A/S

Vores proces-setup er gået fra at være en papirtiger til at være levende." Se interview

Claus Schmidt-Laugesen
Adm. Direktør, Ennova A/S