Se Rasmus Steen Malmstrøms video introduktion (1:12):

Få klarhed hvor, I kan få mest ud af digitalisering

Hvor finder vi det største potentiale for effektivisering og digitalisering af processer? Det kan du få svar på i en gratis workshop.

Interesseret i at høre mere?
Skriv dit navn og nummer og så ringer jeg dig op – eller ring direkte på min mobil 2912 4392.
Baggrund

Gluu partneren Bülow Management har udviklet en workshop, som effektivt finder frem til de effektiveringsmuligheder, der har størst effekt i forhold til indsatsen. De søger nu 5-6 nye virksomheder og brancher, som er relevante for en gratis workshop.


Formål

Gennem en målrettet drøftelse vil vi sammen kortlægge og skitsere organisationens væsentlige kerneprocesser på øverste niveau – hvilket giver anledning til en dybere vurdering af kritiske snitflader mellem roller internt såvel eksternt, opgaver og leverancer. Gennem en samlet vurdering oplistes væsentlige forbedringspotentialer samt digitaliseringsmuligheder gennem anvendelse af procesværktøjer. Dette skaber anledning til, at organisationen kan opnå en afklarende debat af potentiale og organisatorisk parathed – som er afgørende for, at et initiativ ikke igangsættes som et tilfældigt projekt, men indtænkes mere strategisk i organisationens samlede udvikling.

Dagsorden

  1. Princip i proceskortlægning
  2. Skitsering af kerneprocesser
  3. Fælles analyse af kritiske snitflader, opgaver og leverancer
  4. Fælles vurdering af væsentlige forbedringspotentialer
  5. Debat af mulige tiltag og relevante overvejelser for organisationen

I forlængelse af dagen leveres en samlet skitsering af kerneprocesser samt forbedringspotentialer.

OBS! Workshoppen er gensidigt uforpligtigende – med fuld fortrolighed omkring alle virksomhedsspecifikke forhold.


Kort om Bülow Management

Grundtanken hos os i Bülow Management er at hjælpe virksomheder til at sikre en effektiv sammenhæng mellem strategi, ledelse, medarbejdere, processer og resultater. Kort sagt at skabe effektive virksomheder.

Vi understøtter i dag virksomheder med forretningsudvikling inden for adskillige brancher – men fælles herfor er, at vi værne om – og tro på værdien langvarige relationer. Dybe og tillidsbaserede relationer er afgørende for, at vor rådgivning og udviklingsarbejde forankres ind i organisation på alle niveauer.

Chefrådgivere

Jan har en bred erfaring fra dansk erhvervsliv, hvor han har fungeret i ledende roller i adskillige organisationer. Har siden 2004 bidraget med rådgivning hos Bülow inden for Ledelse- og Lederudvikling, Ledersparring og MBTI, Procesoptimering mv.

Jan Wittrup Ledelses- og effektiviseringskonsulent, CEO 15/08/2019

Rasmus Steen Malmstrøm, COO, har med sin baggrund som ingeniør siden 2011 fokuseret på Kundeorienteret forretningsudvikling – i forlængelse heraf Procesudvikling, der sigter mod at skabe velorganiserede arbejdsgange, effektivitet og kundeorientering fra første kundehenvendelse til den operationelle opgaveløsning i produktionen – understøttet digitalt.

Rasmus Steen Malmstrøm Ledelses- og effektiviseringskonsulent, COO 15/08/2019