Currently browsing: Perspektiv

løbende forbedringer

Perspektiv | Procesforbedringer

Hvorfor møder ikke fører til løbende forbedringer

I de fleste organisationer drives forbedringsarbejdet gennem fysiske møder. Her analyseres fejl, afvigelser og korrigerende handlinger identificeres. Jeg ser i denne artikel nærmere på nogle af begrænsningerne ved møder som kommunikationsform for løbende forbedringer. Der kommer også nogle bud på hvordan møder kan suppleres med andre samarbejdsformer.

videnoverførsel

Perspektiv

Kurser og videnoverførsel

Bruger kollegaerne ikke det nye system? Så må de på kursus. Det er en sejlivet myte som ofte fører til spild af tid og penge. Et studie viser at kurser kun ændrer noget i 10% af tilfældene. Læring i arbejdssituationen er langt mere effektivt. Derfor ser vi i denne artikel nærmere på, hvorfor kurser er spild af penge.