ROLLE & JOBBESKRIVELSER

Gør det lettere at se hvem, der har ansvaret

Rolleklarhed gør det lettere at rekruttere og introducere nye medarbejdere.

 

Book en online demo

Forbind roller, jobbeskrivelser og de kollegaer der kan udføre arbejdet

Hvis jeres organisation var et fodboldhold ville alle så vide, hvad de skulle spille? Gluu gør det let at lave roller, jobbeskrivelser og så koble dem til de mennesker som skal udfylde dem. Resultatet er, at alle kender deres egne og kollegaernes ansvar – også når de udvikler sig.

PERSONLIGT OVERBLIK

Synliggør hver kollegas roller

Ét klik tildeler rollen og herfra holdes personen automatisk opdateret om kommentarer og ændringer.

Built in Process Mapping

Rollebaserede arbejdsinstrukser

Forbind hver rolle med hvad der skal gøres, hvorfor og hvordan det sker. Gør det let at lære fra andres gennemførelse af samme opgave.

OVERBLIK OVER ROLLER

Se “hvem der gør hvad”

Få klarhed over hvem der kan træde ind, når en kollega er fraværende.

Roles and Responsibilities

Fordele

Mindre stress

Rolleklarhed fører til mindre stress og sygefravær.

Mindre videntab

Alle debriefes konstant. Resultatet er, at mindre viden følger medarbejderne ud af virksomheden.

Nyansatte kommer hurtigere igang

Med viden om “hvordan I arbejder” kan alle trygt bidrage.