Socialt intranet

Comments

KOMMENTARER OG MÆRKATER

Del viden med processerne som omdrejningspunkt

Få input på enhver aktivitet. Få besked og tilføj mærkater for enkel opfølgning.

Book online demo

Hvad hvis nye kollegaer imorgen kunne gøre dét, som kun erfarne kan idag?

Gluu hjælper de erfarne med at dele viden med de nye. Svar på spørgsmål én gang. Alle kan søge og let finde den uformelle og formelle information der skal bruges for at udføre opgaven.

Communication on work instructions in a process documentation software - Gluu
KOMMENTARER RETTE STED

Kommentér på en aktivitet

Håndtér uklarheder og undtagelser ved at gøre det let at stille spørgsmål og besvare dem i kontekst af den rette aktivitet i den rette proces.

Comments and replies on the Gluu platform
LAV FÆLLES MÆRKATER

Markér kommentarer for let opfølgning

Lad flere hjælpe med at markere ideer og problemer til opfølgning. Herved finder I let det vigtigste.

INTERN SUPPORT

Lad rette person svare – én gang

Gluu giver automatisk besked, når der er nye spørgsmål. Procesredaktører kan let svar på spørgsmål fra kollegaerne. Alt er søgbart, så du behøver kun svare én gang.

Fordele

Færre emails

Alle sparer tid når de sender færre email.

 

Få de uformelle eksperter frem

Dem med viden bliver synlige via deres svar og bidrag.

 

Skab klarhed om undtagelser

Svar på undtagelser er søgbare til næste gang.