Processer skaber ikke værdi hvis de ikke følges. Med Gluus Compliance Overblik kan du let overvåge hvilke processer der ikke er opdateret, eller hvor opgaver ikke udføres. Her kan du se hvordan, det bruges.


Overblik over alle processer

Brugere med ret til at styre proceshiearkiet har adgang til siden “Statistik” i menuen ved siden af deres billede. Klik linket for at gå til dashboard’et:

Compliance dashboard for your tasks and processes with Gluu

Som standard ser du alle processer i din konto for en bestemt period.

  • Vælg en periode enten ved at klikke på knapperne, eller kalenderen. Herefter ser du kun data for den valgte periode.

Rækkefølge

Listen viser de processer som det går dårligst med først. Dette måles efter hvor mange opgaver, der ikke er udført.

  • Rødt lys = Mindre end 50% af opgaverne blev udført i perioden.
  • Gult lys = Mere end 50% af opgaverne blev udført i perioden.
  • Grønt lys = Mere end 90% af opgaverne blev udført i perioden.

Sortér efter kolonner

Klik på ikonet ved siden af en kolonneoverskrift for at sortere processerne efter den valgte kolonne – høj til lav, eller lav til høj. Herved kan du hurtigt se de processer, der mangler opdatering eller ikke er aktive.

  • Ændringer viser antallet af ændringer i diagram og arbejdsinstruktioner for den valgte periode. Her kan du se hvilke processer der ikke bliver forbedret.
  • Kommentarer viser antallet af kommentarer og svar så du ser om kollegaerne aktivt arbejder med processen.
  • Senest ændret viser datoen for hvornår processen, eller arbejdsinstruktionerne i den, senest blev ændret. Herved kan du hurtigt finde processer der trænger til en revision.

Se aktiviterne i en proces

Vælg en proces, eller klik på den i listen for at se hvordan, det går med de enkelte aktiviteter:

Compliance dashboard for your tasks and processes with Gluu - activity view

Herved kan du se hvilke aktiviteter der ikke klarer sig godt, samt hvem, som er ansvarlige for dem. Klik på aktiviteten for at se arbejdsinstruktionen.