Nye processer oprettes direkte i jeres kontos proceshierarki kaldet “Processer”. Dette giver dig mulighed for at styre jeres proceshierarki og de enkelte processer separat. Kun brugere med rettigheder til at administrere processer kan ændre proceshierarkiet, mens Proces Ejere og Redaktører kan redigere alt procesindhold.


Oprettelse af et proceshierarki

Du skaber et proceshierarki ved at bruge:

 • Kategorier for de vigtigste procesgrupper i virksomheden.
 • Grupper til at lave mindre procesgrupper inden for kategorierne.
 • Processer til at vise bestemte flows.
Du kan altid flytte en proces til en ny gruppe – du kan bare trække og slippe den i den nye gruppe.

Tilføj kategorier

Rul ned til bunden af dit proceshierarki for at tilføje en ny kategori. De er sorteret først efter nummer og derefter alfabetisk.

 

Når du har oprettet en kategori, er det tiden at oprette grupper.


Tilføj grupper

For at tilføje grupper gør du følgende:

 1. Klik på Add group for at føje en gruppe til en kategori. Kategorier organiseres automatisk.
 2. Giv gruppen et navn, der dækker de processer, du har til hensigt at placere her.
 3. Tilføj et billede for at illustrere gruppen. Du kan beskære det, til det ser rigtigt ud, med det indbyggede værktøj.
 4. Klik på Edit category for at ændre kategori navn.

Når du har oprettet en gruppe, kan du begynde at tilføje processer.


Tilføj processer

Du tilgår bare Processes og finder så den kategori og gruppe, hvor du ønsker at tilføje en proces. Nu er du klar:

 1. Skift kategorien til “redigering” ved at klikke på edit icon. Nu vises redigeringsmulighederne.
 2. Klik på Edit ikonet for at vise procesformularen på siden.
 3. Nu tilføjer du dit Proces navn. Vi anbefaler, at du bruger aktive verbalformer og bruger dagligsprog. Tilføj dit Proces resultat, som er det resultat, processen har til hensigt at opnå.
 4. Klik på Add for at oprette din proces. Den er nu i Privat modus, så det kun er dig og inviterede medarbejdere, der kan se det.
 5. Klik på proces linket for at begynde at kortlægge dine fremskridt.