Her ser du nogle eksempler på procesdiagrammer som du kan bruge som inspiration til dit eget procesarbejde med Gluu.


Værdikæde

Her ser du et værdikæden for en produktionsvirksomhed (udtrykt som et “value stream map”.) Det kan være nyttigt til at vise, hvor enkelte processer passer ind i det overordnede flow.

  • Hændelser (events) bruges både som normale hændelser, der starter eller slutter flowet, og som indikatorer på problemer, der arbejdes på – f.eks. i forbindelse med problemanalyse som A3.
  • Beslutninger (decisions) anvendes til at vise måltal.
  • Tekstbokse bruges til at vise Target Production Time og Takttid.
  • Links til andre processer gør det let at dykke ned i underliggende processer og aktiviteter. Du kan altid vise hvordan andre processer relaterer sig til din proces, så du undgår at skulle duplikere processer. Links til andre processer åbner i nye faneblade, så det er let at få overblik.

value chain created with gluu


Brug af hændelser og pile

Dette proceskort viser en simpel proces for test af software. Detaljerede arbejdsinstruktioner viser altid på de underliggende aktivitetssider, så overblik og detaljer holdes adskilt.

  • Aktiviteter, som kræver arbejdsinstruktioner, vises som aktiviteter. Kommunikationsflows vises som pile.
  • Hændelser viser hvordan, at processen starter og slutter.

quality-assure-software-process-with-gluu


Kombination af ERP system og menneskelige handlinger

Denne proces viser hvordan, at du kan tilføje systemer som en rolle for at klarlægge hvad jeres system gør og hvad jeres kollegaer selv skal gøre. Dette overblik er nyttigt når I implementerer nye systemer og skal beslutte hvad der skal automatiseres.

combination of erp and manual work mapped with gluu