ÆNDRINGS- OG RETTIGHEDSSTYRING

Kommunikér ændringer til rette personer

7x hurtigere fra feedback til at rette medarbejdere er informeret om ændringen.

Let fra ændring til kommunikation

Enkel godkendelse af forslag 1-klik viser hvem der enige eller uenige i forslag.

Styr rettigheder per funktion
Få central kontrol over brugere, nye processer og roller.

Skjul behandlede forslag Valgte kommentarer vises kun til redaktører og procesejer.

Informér rette personer Sørg for at kun dem med roller i processen informeres.